Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

  Air pollution and risk of respiratory and cardiovascular hospitalizations in a large city of the Mekong Delta Region .

'Air pollution and risk of respiratory and cardiovascular hospitalizations in a large city of the Mekong Delta Region'.

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15599  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Air pollution; Health efect; Mekong Delta; Vietnam

 


It is important to explore air pollution and health effects in developing cities for early prevention rather than waiting for conditions to deteriorate as in the current megacities. This study aims to investigate the short-term health effects of air pollution in a large city in the Mekong Delta Region (MDR) of Vietnam. Air pollution data from January 2015 to December 2018 were collected from the Environmental Monitoring Centre of Can Tho City. The data of respiratory and cardiovascular disease (CVD) admissions in 18 hospitals and medical centers were collected. A time-series regression analysis was conducted using distributed lag models to examine the relationship between the air pollutants and hospitalizations including the delayed effect up to 7 days. The research findings reveal that a 10 μg increase in PM(10) was associated with an increase of 2.5% in the risk of respiratory admission for all people and 2.2% in the risk of CVD admission for the elderly on the same day. The analysis stratified by age and sex indicates that PM10 resulted in a higher risk of respiratory admission among children (0-5 years old) and males compared with other groups. PM10 and NO(2) were significantly associated with CVD admission among the elderly at lag 4 and 6 days. The effects of other air pollutants (SO(2), O(3)) were not observed in this study. As development continues in this region, there is an urgent need for intervention measures to minimize the health impacts associated with the expected increases in air pollution in the MDR.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn