Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 中国融入国际经济的贸易自由化政策

中国融入国际经济的贸易自由化政策

Tác giả: Vũ, Hoàng Linh Giang

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 50 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143353  

Ngôn ngữ: zh

Chủ đề: Ngôn ngữ học, Tự do thương mại, Kinh tế quốc tế, Trung Quốc, 自由化贸易, 国际经济, 改革开放

 


目前,发达国家的经济全球化正席卷全球。作为当代世界经济发展的一 种趋势,经济全球化引起了各国政府,国际机构的极大关注。贸易自由化是 世界经济发展的因素,也意味着一个国家对本国市场的保护将受到限制,国 内外商品也在统一市场收到竞争,这种变化对一个国家的政治经济生产深远 影响。改革开放以来,中国的外贸政策随着经济资本制度改革的逐步深入, 并代表中国从典型的保护贸易政策向自由化贸易政策的转变。特别是加入世 界贸易组织之后,中国贸易自由化的路程进一步加快。实施自由化贸易政策 对中国经济情况来说是一个必然的条件,是中国从经济落后的国家转变为世 界上的经济强国。那具体,中国对自由化贸易采取了什么内容是本论文走向 的目的。 本论文共分为三个部分。第一部分, 论述了融入国际经济和自由化贸易的 若干理论问题包括中国贸易自由化政策的基本理论和基本实线。部分以融入 国际经济的内涵,和自由化贸易的重要性和主要程序进行分析,另外还对中 国对外开放和自由化贸易的的转移研究而做出小结。第二部分,是具体分析 中国实施贸易自由化政策和融入国际经济的主要内容,包括描述中国未改革 开放的情况,中国为什么要对外开放和分析自由化贸易政策的内容。第三部 分,除了对中国实施贸易自由化政策做出本人的评价,对越南在经济体制方 面联系,指出一些相同点,从此跟越南市场经济在个人的角度联系两国的共 同点与评价。

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn