Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 中国现代言情小说越译本“汉越词翻译错误”及其建议

中国现代言情小说越译本“汉越词翻译错误”及其建议

Tác giả: Trần, Diệu Thúy

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 81 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143342  

Ngôn ngữ: zh

Chủ đề: Dịch thuật, Tiểu thuyết, Tiếng Trung Quốc; Từ ngữ, Tiếng Hán, Tiếng Việt

 


中国现代言情小说作为一种文学载体,正在受到越南青年的热烈追 捧。因为,在很多中国现代言情小说越译本中仍然存在一些翻译错误, 其中要提到汉越词翻译错误,所以这些小说不仅影响到越南读者的思想 和精神生活,而且还影响到它们使用此语的习惯。正因为如此,作为一 名越南汉语学习者,既已经在课堂上学过汉越翻译这门课又曾从事翻译 中国现代言情小说,笔者想对中国现代言情小说越译本汉越词翻译错误 进行探讨,进而给译者一些建议。 除了前言和参考文件,本文分为三章。第一章是理论基础,包括现代 言情小说相关理论和汉越词相关理以及国内外研究综述。第二章是中国 现代言情小说越译本汉语词翻译错误考察研究。第三章是通过分析实际 案例指出中国现代言情小说越译本汉越词翻译所存在的错误,进而给出 一些建议。

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn