Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 越南学生汉语成语学习调查研究

越南学生汉语成语学习调查研究

Tác giả: Trương, Quỳnh Nhung

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 45 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143351  

Ngôn ngữ: zh

Chủ đề: Thành ngữ, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hán, Sinh viên; 汉语成语, 问卷调查, 统计分析, 学习和教学建议

 


成语中蕴含着丰富的中国传统文化,成语本身就具有一定的难度,是对汉语学 习中的难点和重点。本文通过调查与分析越南学生使用汉语成语情况,从而找出难 点和办法,为更好地帮助本人和学习者理解和运用成语。 通过问卷调查与统计分析 39 越南学生,笔者发现: 第一,只有小部分学生对学习汉语成语非常感兴趣,其余的有一般态度,对学习成 语不注重。第二,学习成语的主要途径是课堂和教材中和从中国小说、电影、视频、 音乐,随着他们汉语水平的提高,越来越多的人会从日常生活中学习成语,但教师 和教材在留学生成语学习中始终占据了主导位置。第三,绝大部分学生学习成语的 目的是为了对汉语成语感兴趣,想了解中国语言与文化和为了扩充自己的汉语词汇 量,丰富自己的汉语表达能力。第四,在平时交际中,超过 80%的同学偶尔使用或 者不使用汉语成语。第五,越南学生对于成语学习不存在畏难情绪,遇到新的成语, 会有查词典习惯,大部分人认为成语学习中的难点主要集中在成语的意义辨析。第 七,在汉语学习的过程中有 4 个技能听说读写,在阅读门课是经常有学习成语内容。 第八,学生使用的学习策略有所不同,但大多数人成语学习途径比较单一,主要是 通寓言、传说、成语故事和采用日积月累、反复练习法,通过汉语成语的练习磨练。 对于调查中出现的问题,文章最后从学习者角度和成语教学两个方面提出了相 应的学习和教学建议:第一,提高越南学生的汉语成语学习兴趣和积极性。第二, 建议适合学习策略。

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn