Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 国际商务汉语教程》与《经贸中级汉语口语》的经贸术语研究

国际商务汉语教程》与《经贸中级汉语口语》的经贸术语研究

Tác giả: Trần, Thị Trà My

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 87 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143349  

Ngôn ngữ: zh

Chủ đề: Ngôn ngữ học, Thuật ngữ, Tiếng Trung Quốc; 术语, 经贸术语, 术语要素, 构造特点, 形成途径, 汉语, 越南语

 


越南和中国是两个有着长期密切关系的邻国。文化交流活动自古就有。除了文化交流, 两国之间的商业活动一直被重视和越来越发展。 自 1991 年关系正常化以来,中越经贸关系得到恢复和快速发展。目前,两国已签署 双边贸易协定,并是中国-东盟自贸协定的成员,正在《区域全面经济伙伴关系协定》 (RCEP)进行谈判。 过去几年来,越南与中国的贸易总额增长了数千倍,从 1991 年的 3000 万美元增长到 2021 年的 1658 亿美元。据越南海关统计,2021 年双边贸易额将达到 165.8 亿美元,比上 年增长 24.6%;据中国海关统计,双向成交额首次突破 2000 亿美元大关,达到 2302 亿美 元,比上年增长 19.7%。 因此,中国继续成为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场; 越南继续是中国在东盟的第一大贸易伙伴和中国在世界上的第六大贸易伙伴(仅次于美国、 日本、韩国、德国和澳大利亚)。因此,学习汉语,尤其是商务汉语的需求变得越来越重 要。除了在学校教授中文外,研究汉语经贸术语也是必不可少的。 目前,越南语和汉语的经贸术语体系急需标准化,这将有利于双方合同的谈判和签订 以及专业文件的翻译。在越南,也对这种重要术语进行了多项科学研究。最值得一提的是 研究家阮氏碧霞女士的《日越经贸术语的结构特征》,社会科学出版社,2004 年。此外, 还有一些小型研究论文发表在专业期刊上。越南的术语学工作主要是关于实际方面,建立 和编译字典,解释或比较流行的欧亚语言,如英语、法语、俄语等„„和越南语之间的术 语。面对这样的情况,论文《《国际商务汉语教程》与《经贸中级汉语口语》的经贸术语 研究》旨在从结构、形成途径等方面阐明汉语经贸术语体系的特点。 除引言和结语外,本论文主要分为四章。第一章是研究概况和理论背景。本章介绍了 本课题的研究情况,指出了前人的研究成果,给出了术语的定义和基本理论。它也解释了 本论文的意义和研究方法。第二章主要研究汉语经贸术语的结构特征及其具体的结构模型。 第三章深入探讨了经贸术语的形成途径。通过调查分析,我们发现汉语中的经贸术语也有 三种形成方式:术语化常用词;在现有语料库的基础上创建术语;借用外贸经贸术语。第 四章是汉越经贸术语 翻译的注意事项及建议,并上述两本教材中的汉越经贸术语之对译 表。

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn