Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 现代汉语动词“看”的语义及用法研究 ——与越南语相对应的表达对比

现代汉语动词“看”的语义及用法研究 ——与越南语相对应的表达对比

Tác giả: Trần, Thị Hoài Phương

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 93 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143346  

Ngôn ngữ: zh

Chủ đề: Ngôn ngữ Trung Quốc, Động từ, Ngữ nghĩa; Tiếng Hán, Tiếng Việt, 现代汉语, 视觉动词“看”, 语义, 用法, 越南语, 对应 表达

 


人类在接触与认识客观世界的过程当中都通过视觉、听觉、味觉、 嗅觉以及触觉器官全面地体会世界万物的特征。视觉使人们可以发现 事物的大小、颜色、形状以及姿态,而观察角度不同、距离与方式不 同就有不同的体会,体现每个人不同的观察理解能力。这点在语言中 可以体会到。汉语中表示视觉行为的动词特别丰富。本论文采取统计 法、分析法和对比法选择现代汉语“看”这一具有代表性而且也最常 见的视觉动词进行考察与分析。本论文共分三章。第一章是理论基础 和相关研究综述。第二章对现代汉语的“看”的语义和其它相关的动 词进行考察,并联系到越南语相对应的表达,指出其特点和异同之处。 第三章对现代汉语的“看”的用法进行考察并联系到汉语其它的近义 动词和越南语相对应的表达,阐明其特点和异同之处。在弄清“看” 的词义、搭配能力以及句法结构基础上,本人联系到“望”、“见” “视”、“瞧”、“瞥”、“顾”其他近义词和越南语相对应的 “ xem ”、“ nhìn ”、 “ thăm ”、 “ trông ”、“ coi ” 等表达方式。经研究, 本人发现,“看”除了本义以外还有 7 个引申义。“看”,“见”和 “瞧”可以单独使用,其用法比较灵活。这三个都可以重叠,可以带 状语,宾语和补语。“望”、“视” “瞥”、“顾”却不同。这几个 不能重叠,也很少单独使用。可以说,汉语的“看”作为常用。除了 “看”还有其他辅助“看”的视觉动词, 但是各有各的语义色彩,丰 富了现代汉语的视觉类动词,满足语言表达多样性。汉语的“看”相 当于越南语的多种表达。 因此,为了提高学习效果,正确使用汉语视 觉动词并做好这类动词的越译工作,本人认为应该看重汉越语言对比, 在掌握其间的异同基础上才能真正把握这类动词进行交际。

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn