Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 中国文化生活的五行因素研究——与越南文化对比

中国文化生活的五行因素研究——与越南文化对比

Tác giả: Phan, Thị Linh Chi

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Final Year Project (FYP)

Mô tả vật lý: 67 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143338  

Ngôn ngữ: zh

Chủ đề: Văn hóa Trung Quốc, Ngũ hành; Văn hóa Việt Nam

 


五行学说是中国著名的古典哲学理论之一,它被人们在日常生活和 文化生活方式中研究并应用,不仅对中国人如此,而且对许多其他东方 国家来说也是如此,典型的是越南。千百年来,随着两国两种文化的相 互干扰,五行学说已成为各国社会生活不可分割的基本理论。它在思想 上产生了一定的影响,在其他许多领域的应用也产生了一定的影响,改 变了人们的生活。本论文将介绍五行学说及其对文化生活的影响。论文 主要由三部分组成:第一部分是五行学说在中国思想的概括,概述了五 行学说的形成和发展过程以及五行理论的基本内容。第二部分是论文最 重要的部分,重点研究五行在中国文化生活中的几个具体领域的影响和 应用。最后一部分将越南和中国之间五行的影响进行对比,指出这些影 响的异同。

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn